Trang chủ Team building Kiến thức Team Building

Outdoor team building?

Outdoor team building (OTB) là một hoạt động xây dựng đội ngũ – khởi đầu được áp dụng cho các tổ chức xã hội tự nguyện và các tổ chức quân sự - tuy nhiên từ những năm cuối của thế kỷ trước đã được áp dụng rất rộng rãi trong các công ty thương mại.

Việt Nam – các hoạt động OTB được khởi xướng từ các công ty đa quốc gia – trong đó đáng kể nhất là các hoạt động của Unilever để tạo nên sự hòa đồng của các cá nhân đến từ nhiều nền văn hóa, đồng thời tạo nên sức chiến đấu cao của từng cá nhân và của cả tập thể hướng đến một mục tiêu chung trong từng giai đoạn nhất định.

Các công ty Việt Nam hiện nay cũng rất cần các hoạt động OTB vì qui mô của các công ty Việt Nam cũng đã ngang bằng với một dạng xã hội thu nhỏ, trong đó các hoạt động văn hóa, các hoạt động xã hội có ảnh hưởng lớn đến khả năng hoàn thành mục tiêu kinh doanh của toàn công ty (performance) – hình thức hoạt động của các công ty Việt Nam hiện nay cũng phức tạp không kém gì một xã hội thu nhỏ khi có nhiều người có các nền tảng văn hóa khác nhau, có nhiều nguồn gốc học vấn và chuẩn mực ứng xử khác nhau – và khi cần phối hợp hoạt động trong phòng ban để đạt mục tiêu chung thì sẽ xảy ra các xung đột – các xung đột này khi không có sự điều chỉnh thì sẽ xảy ra rạn nứt và khả năng hoàn thành công việc sẽ bị giảm sút đáng kể.

Do đó các hoạt động OTB thường được được thiết kế riêng cho từng công ty hay từng tổ chức – mặc dù hình thức bên ngoài có vẻ giống nhau nhưng ý nghĩa bên trong mà mỗi cá nhân có thể học hỏi là hoàn toàn khác nhau – tùy theo mục đích banđầu của người “đặt hàng” và kỹ năng thiết kế các tình huống mô phỏng thực tế của người thiết kế - game designer.

Tour tham khảo : Du Lịch Tuần Trăng Mật | Du Lịch sinh Thái